22. března 2023-středa-KČT Náchod-Rohulánovi-Praha, Bílkova vila

22. 3. 2023

22. března 2023-středa-KČT Náchod-Rohulánovi-Praha, Bílkova vila

Do Bílkovy vily nás bylo akorát 22.

Přihlásit  se je možné na členské schůzi KČT Náchod ve Velkém Poříčí  v pátek 20. ledna 2023 a potom u vedoucího zájezdu Jaroslava Rohulána,                    mob.: 608935310, e-mail: jrohulka@gmail.com

Odjezd z Náchoda vlakem do Prahy v 7.03 hod.  Jízdenky si kupuje každý sám tam i zpět. V Praze se společně přesuneme z hlavního nádraží k Bílkově vile, kde nás bude čekat průvodkyně. Vstupné do vily pro důchodce je 150 Kč. Společná akce končí prohlídkou, ale můžeme se po skončení prohlídky domluvit na společném obědě a cestě vlakem zpět do Náchoda.

Příspěvek na průvodce 150 Kč bude vybírán na členské schůzi 20. ledna 2023, později vedoucím zájezdu

Pozvánka zde:

2023-03-22 Bílkova vila-prospekt