Jiráskova chata KČT na Dobrošově

Kontakt na nájemce Jiráskovy chaty na Dobrošově – provozní stránky chaty:  https://www.jiraskovachata.cz/

Veřejná sbírka na  stavební úpravy Jiráskovy chaty na Dobrošově.

28. září 2023 bylo Jiráskově chatě 100 let.

Od roku 2018, kdy se ukázalo, že isolace ze skelné vaty použitá při rekonstrukci chaty na přelomu století, místy chybí úplně a místy z ní zbyly malé chuchvalce neforemné hmoty, jsme intenzivně pracovali na odstranění výše popsaných závad..  Stav k dnešnímu dni (17.1. 2024) je následující. Podařilo se zateplit všechny pokoje, vyměnit promrzající skla za nová, s mnohem lepšími izolačními vlastnostmi, během tří let opravit shnilé části šindelové střechy, celou střechu kompletně natřít, stejně tak jako rámy oken v přízemí budovy a betonové části věže rozhledny. A nakonec jsme vyměnili nevyhovující plynové kotle, za nové, energeticky úspornější. Zbývá nám ještě dokončit zateplení a rekonstrukce sociálních zařízení. První krok jsme učinili výměnou vodního čerpadla, a tím jsme prozatím museli dokončovací práce přerušit. Finanční prostředky nám došly. Proto se KČT Náchod rozhodl pokračovat  ve veřejné sbírce. 

 
Vážení spoluobčané, milí turisté, 
ze všeho nejdříve chceme na tomto místě poděkovat Vám všem – malým i velkým dárcům. Nesmírně si vážíme Vaší ochoty podílet se na velké opravě památkově chráněného objektu. Z výše uvedeného výčtu oprav je zřejmé, že peníze Vámi darované jsou použity k účelu, který veřejně deklarujeme.
Chceme rekonstrukci dokončit-můžeme s Vaší podporou počítat i nadále? Ještě jednou děkujeme a spoléháme na Vaši pomoc.

Jakoukoliv finanční částku můžete zaslat na náš transparentní účet u ČSOB č. 285648352/0300.  

Ing. Jaroslav Rohulán

předseda KČT Náchod