Vzpomínka na členy

Alena Palová a ing. Mirek Dítě byli dlouholetými členy výboru KČT Náchod. Zatímco Alenka byla aktivní i v náchodském Sokolu, Mirek se ve svém volném čase věnoval turistice. Oba připravovali a vedli výšlapy v okolí Náchoda a pomáhali organizovat akce připravované výborem KČT. Bylo na oba vždy spolehnutí a nikdy neváhali pomoci, když bylo potřeba, zvláště při organizování akcí s větší účastí turistů z jiných odborů. Odešli v druhé polovině minulého roku 2023. Kdo jsme je znali, vzpomínáme na ně. Jejich přítomnost nám chybí.

Ve druhé polovině minulého roku odešla z našich řad rovněž dlouholetá členka našeho klubu a stálá účastnice jeho akcí až do konce svého požehnaného věku – paní Marie Vítová z Bělovse. Byla velmi dobrým příkladem toho, že aktivní turistika dokáže člověku udržet dlouho zdraví a schopnost pohybu.

Čest jejich památce.