20. září 2023-středa-KČT Náchod, Rohulánovi-Praha, Karlovo náměstí

20. 9. 2023

20. září 2023-středa-KČT Náchod, Rohulánovi-Praha, Karlovo náměstí

Bylo nás 25 a s průvodkyní je Praha zvláště zajímavá. I Karlovo náměstí.

 

Přihlásit  se je možné na členské schůzi KČT Náchod ve Velkém Poříčí  v pátek 20. ledna 2023 a potom u vedoucího zájezdu Jaroslava Rohulána,                    mob.: 608935310, e-mail: jrohulka@gmail.com

Odjezd z Náchoda vlakem do Prahy v 7.03 hod.  Jízdenky si kupuje každý sám tam i zpět.

Příspěvek na průvodce 150 Kč bude vybírán na členské schůzi 20. ledna 2023, později vedoucím zájezdu

 

prospekt zde:

2023-09-20 – prospekt Karlovo náměstí