17. června 2019 – schůze výboru

17. 6. 2019

17. června 2019 – schůze výboru

Předprázdninová schůze výboru s tradičním opékáním buřtů – přišli jsme všichni.