27. prosince 2019 – pátek – Rohulánovi – Ukončení roku 2019

27. 12. 2019

27. prosince 2019 – pátek – Rohulánovi – Ukončení roku 2019

Přišlo nás 65: Z Náchoda nás šla většina pěšky přes Kramolnu a nad Lhotkami jsme odbočili doleva po polní a lesní cestě k železničnímu viaduktu mezi Studnicí a Řešetovou Lhotou.  Využili jsme i přímé autobusové linky z Náchoda do Řešetovy Lhoty.

Pěší trasa Náchod – Kramolna – Vysokov – Starkoč – Studnice – Řešetova Lhota – 10 km.

Odchod z nádraží v Náchodě v 10.15 hod.

Posezení s obědem v restauraci U Novotných   od 11. 00 hod. Z  Náchoda je možné  jet do Řešetovy Lhoty autobusem. Autobus odjíždí z nádraží v Náchodě v 10.45 hod., nikoliv v 10.15 hod., jak je uvedeno v programu na rok 2019.  (Od prosince nastala změna jízdního řádu.)

Při prezenci rozdá lístky na oběd stejně jako vloni Pavel Jirka. Oběd si platí každý sám.

Při platbě předá každý obsluze lístek.

Vybrané zálohy na ukončení roku 2019 (původně na Meziměstí Walzel) vrátí každému, kdo si akci předplatil, J. Rohulán při prezenci. 

Zpět do Náchoda autobusem nebo pěšky přes Lhotky a Kramolnu.

Zodpovídá:  Jaroslav Rohulán, tel., 608935310

 

Několik fotografií z minulého roku,ze stejného místa: