Červený most v Babiččině údolí je uzavřen!

31. 12. 2021

Červený most v Babiččině údolí je uzavřen!

Dáváme Vám tímto na vědomí, že Červený most v Babiččině údolí byl z důvodu havarijního stavu uzavřen. Procházejí po něm turisticky velmi frekventované trasy a  náhradní cesta po značených trasách prakticky neexistuje!  Tuto informaci zveřejňujeme, abyste  nebyli zklamáni, kdybyste si cestu Babiččiným údolím naplánovali jako zimní procházku.

Stanovisko starosty městyse Žernov:

Městys Žernov, Žernov 112, 552 03, e-mail: mojzis@zernov.cz, tel.: 603 163 561

Samosprávy v okolí Babiččina údolí pracují na provizorním otevření Červeného mostu

V nedávné době došlo k úplnému uzavření Červeného mostu pod Rýzmburským altánem v Babiččině údolí. Historický most je registrovanou kulturní památkou a jeho vlastníkem jsou Lesy ČR, s.p.. Je důležitou spojnicí mezi Babiččiným údolím a Havlovicemi jak pro cykloturisty, tak pro pěší. Vede přes něj několik značených tras.

O uzavření Červeného mostu, který se nachází na katastrálních územích Žernova a Slatiny nad Úpou, se dozvěděly obce v okolí Úpy teprve nedávno z mailu Lesů ČR. Most bohužel není ve vyhovujícím technickém stavu a neprošel povinnou periodickou prohlídkou. Vede přes něj historická středověká stezka, ale veřejnosti je známa až novověká tzv. Bathildina stezka, či cesta Schamburg-Lippe. Zejména z hlediska současného významu pro turistický ruch se jedná o významnou spojnici pro cyklodopravu mezi Českou Skalicí, Babiččiným údolím, Havlovicemi a Úpicí. Stavba samotná byla nedávno prohlášena kulturní památkou, takže most musí být opraven do původního stavu a bude rekonstruován za přísných podmínek pod dohledem Národního památkového ústavu. Most byl nedávno prohlášen kulturní památkou a jeho rekonstrukce bude prováděna pod dohledem národního památkového  ústavu.

„Snažíme se společně s okolními obcemi, zejména ze Svazků obcí 1866 a Úpa, zajistit dočasnou provizorní možnost most bezpečně využívat pro cyklisty a chodce do doby, než bude zahájena jeho celková rekonstrukce. V současné době je ovšem uzavřen z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu. Zatím jsme předběžně domluveni s Lesy ČR, že se pokusíme najít vhodnou technickou variantu provizorního zpřístupnění do doby zahájení rekonstrukce, zejména v letní sezóně. Bylo by to ovšem na náklady obcí. I vzhledem k tomu, že Lesy ČR čeká velmi nákladná rekonstrukce“, řekl starosta Žernova Libor Mojžíš.

Přístup všech obcí je aktivní. Starostové obcí zformulovali (např. Zuzana Jungwirthová z České Skalice, Pavel Dvořáček z Havlovic, Marie Pokorná ze Slatiny nad Úpou, cekem 16 zástupců obcí) a podepsali dopis, který pošlou ředitelství Lesů ČR, o pomoc budou žádat i krajskou politickou reprezentaci.

Pokusíme se společně najít řešení i v době, která nepřeje rozpočtům obcí.

Klidný advent.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městysu Žernov

GSM 603 163 561