20.03.2024-středa-Maruška Špačková-Předvelikonoční křížová cesta z Police n.M. do Suchého Dolu

20.03.2024-středa-Maruška Špačková-Předvelikonoční křížová cesta z Police n.M. do Suchého Dolu

Z Police na Suchý Důl.
Vedla tudy stará poutní stezka do Vambeřic označovaná jako „slezský Jeruzalém“.
Popularitu si získala až v roce 1892,kdy se 14 ctileté Kristině Ringlové 23 krát zjevila Panna Marie .
Lidé začali na stromy věšet svaté obrázky a následující rok přicházelo až 15000 poutníků denně.
Cesta z Police do Suchdola byla lemována stánky a produkce piva z obou polických pivovarů dosáhla vrcholu.
V roce 1897 vznikla v Ticháčkovém lese kaplička, ale nebyla posvěcená, protože církev veškerá zjevení
považovala za smýšlená a poutě zakázala ,přesto ji věřící dále konali.
V roce 1903 byla Kristina obviněna z vraždy své přítelkyně Anežky Špačkové a odsouzena k trestu smrti,
později byl verdikt změněn na 15 let vězeni ,ale po 13 letech ji propustili .Důkazy byly nepřímé a nikdy
se nepřiznala. Téměř až do konce života pečovala o kapličku ,dožila v Hořicích ,kde je také pochovaná.
V roce 1920 kapli posvětil Jindřich Hulinský duchovní Církve československé. Římskokatolická církev
posvětila kapli v roce 1990 farářem Jiřím Prokůpkem. O 20 let později kaplička vyhořela a nového vysvěcení
se dočkala 2012 za účasti kardinála Dominika Duky.

Autobus 8,55 do Police, trasa bude krátká něco kolem 6km,podíváme se na velikonoční trhy,
poobědváme a navštívíme novou Andělskou kavárnu.
Vemte si sebou čajové svíčky abychom si je mohli zapálit a přát si pěkné počasí na naších cestách .
Jiné svíčky né, aby zas nevyhořela!!!!