19. června 2019 – Rohulánovi – Rozhledny v Kladském pomezí 5, Ruprechtický Špičák

19. 6. 2019

19. června 2019 – Rohulánovi – Rozhledny v Kladském pomezí 5, Ruprechtický Špičák

Výletu se zúčastnilo 19 turistů. Bylo horko a cesta na vrchol Špičáku plná volných kamenů. Nahoru se šlo velmi těžko, stejně jako dolů směrem na Vižňov po modré. Cesta rozbitá, prudce svažitá a kluzká (Hrůza. Odnesly si to zraněním Maruška Rohulánová (zabodnutý klacek v noze!)  Žádná sláva ani na obědě v Meziměstí.. Na druhé straně nádherné pohledy z rozhledny

 

 

 

na Broumovskou kotlinu, Krkonoše, Stolové a Orlické hory, Kamenné a Soví hory v Polsku!

 

 

19. června 2019 – Rohulánovi – Rozhledny v Kladském pomezí 5, Ruprechtický Špičák

Odjezd z Náchoda vlakem v 9.01 do Ruprechtic

Pěšky  Ruprechtice – Ruprechtický Špičák, rozhledna – Meziměstí  14,5 km.

Odjezd vlakem z Meziměstí  do Náchoda v 15:19  nebo  16:20.

Vedoucí: Jaroslav Rohulán, 608935310