22. května 2024-středa-Zahrady pražského hradu-Rohulánovi

22. května 2024-středa-Zahrady pražského hradu-Rohulánovi

Jeli jsme ráno v 7.00 hod. vlakem z Náchoda do Prahy. Z hlavního nádraží jsme přešli pěšky a přejeli společně tramvají k Valdštejnské zahradě, kde nás čekala průvodkyně.

Společná část výletu skončila prohlídkou zahrad. Přihlásilo se nás 45. Takže jsme se rozdělili na dvě skupiny. Rohulánovi šli v 10.00 hod. s první partou, Zuzana Žáková ve 12.00 s druhou. Společná část výletu skončila prohlídkou zahrad.
Jarda a Maruška Rohulánovi a Zuzka Žáková