15. května 2024-středa-Maruška Špačková-Pastvinská přehrada

15. května 2024-středa-Maruška Špačková-Pastvinská přehrada

Divoká Orlice byla na jaře nezkrotnou řekou ,proto se vybudovala v roce 1933-38 zděná nádrž ,zaplavilo se
74 domů, včetně budovy původní školy Pastviny. Šířka 30m ,směrem vzhůru 6,5m. Slouží k vylepšení průtoku řečištěm a tím pádem i k udržení hladiny spodních vod.
V době výstavby nesla elektrárna umístěná u paty hráze označení největší přečerpávací vodní elektrárna v bývalém
Československu. Jako zásobárna sloužila níže položená v.n. Pastviny II. Soustrojí nemělo vrchní stavbu strojovny.
Jednalo se o švédský typ ,kdy stroje byly umístěný pod širým nebem. Jako přečerpávací byla použita naposledy
v roce 1964, od té doby pracuje v klasickém průtočném režimu.
My se na hrázi můžeme rozhlédnout z výšky 31m po malebném toku Divoké Orlice.

Z Nekoře půjdeme po modré kolem přehrady, zabočíme kousek ke zvoničce v Údolí .Tato obec byla založena
1693 majitelem panství Kyšperk .Údajně to bylo místo ,kam byli soustřeďováni neposlušní poddaní.
V r. 1713 jim sem nějaký tulák zavlekl mor ,vrchnost nechala osadu uzavřít vojenským kordonem aby nikdo nemohl
osadu opustit. Nemocným byla přítomným knězem přes plápolající hranici podávána svátost umírajících .Zemřela většina obyvatel. Oběti moru pohřbívala stará žena ,která přežila. Dnes je tady na konci Údolí kaplička.
My půjdeme přes hráz ,koruna poslední zděné hráze v naší republice je dlouhá 193 metry.
Přejdeme a pod námi bude nedokončený hrad Vejrov a kaplička. Po cyklo se dostaneme na žlutou a NS.
Půjdeme po ní do Letohradu.

Odjezd vlakem 6:04 Náchod – Choceň-Ústí n/O – Jablonné nad Orlicí – autobus Nekoř náměstíčko 8:39.

Zpět 14:00 přes Choceň nebo 14:35 + 15:33 přes Týniště, výluka z Týniště do Bolehoště.
Trasu lze zkrátit. Nekoř náměstíčko 13:01 + 14:01 do Letohradu.

Doprava je trochu náročnější, ale budu se těšit .

Marie Špačková tel.: 737 000 512