Jiráskova chata KČT na Dobrošově

Kontakt na nájemce Jiráskovy chaty na Dobrošově – provozní stránky chaty:  https://www.jiraskovachata.cz/

Veřejná sbírka na  stavební úpravy Jiráskovy chaty na Dobrošově.

V letošním roce 2023 bude Jiráskově chatě 100 let a Spolek KČT Náchod oslaví 130 let své existence.

Mrazy ve 2.polovině března 2018 se neblaze zapsaly do technického stavu chaty. Popraskalo vodovodní potrubí,  rozvody tepla,  voda zaplavila část budovy a  zmrzla. Rampouchy visely z rozvodů elektrického proudu. Okna netěsnila, plynové kotle dožívají a jsou energeticky náročné.

Po odkrytí dřevěných obvodových stěn v roce 2018 se ukázalo, že isolace ze skelné vaty použitá při rekonstrukci chaty na přelomu století,   místy chybí úplně a místy z ní zbyly malé chuchvalce neforemné hmoty.  Kromě toho se v roce 2019  při prohlídce střechy ukázalo, že střešní šindelovou krytinu je třeba po cca 20 letech vyměnit.  

     Není v silách KČT všechny nezbytné stavební práce zafinancovat z vlastních prostředků. Ty, které jsme pro chatu našetřili z nájemného v uplynulých letech, nám stačily  jen na prvořadou  opravu střechy spočívající ve výměně šindelové krytiny, výměnu izolačních skel v oknech v přízemí chaty a zateplení 2 vícelůžkových pokojů.  Chceme ještě vyměnit  dnes již nevyhovující plynové kotle, za nové, energeticky úspornější, dokončit zateplení všech pokojů,  provést nátěr betonové části věže rozhledny, okenních rámů a střešních  šindelů. To vše bychom chtěli zvládnout do 28. září t.r.,  abychom si mohli s veřejností připomenout 100 let od otevření chaty 29. a 30. září 1923!

Proto  se KČT Náchod rozhodl pokračovat  ve veřejné sbírce. 

 Vážení spoluobčané, milí turisté,  dovolujeme si Vás požádat o finanční podporu a věříme, že tak jako v minulém století vynášeli naši předci na Dobrošov třeba i jen jednotlivé cihly, aby mohla být turistická chata postavena,  nezůstaneme  pozadu a chatu se nám společným úsilím podaří udržet v provozuschopném stavu i dalším generacím. Vnímáme to jako naší povinnost. Děkujeme Vám všem, kteří nám  k úspěšnému provedení záměru pomůžete jakoukoliv   finanční částkou.  Přispět můžete na transparentní účet u ČSOB č. 285648352/0300.  

Ing. Jaroslav Rohulán

předseda KČT Náchod