Jiráskova chata KČT na Dobrošově

Kontakt na nájemce Jiráskovy chaty na Dobrošově – provozní stránky chaty:  https://www.jiraskovachata.cz/

Veřejná sbírka na  stavební úpravy Jiráskovy chaty na Dobrošově.

28. září 2023 bude Jiráskově chatě 100 let.

Mrazy ve 2.polovině března 2018 se neblaze zapsaly do technického stavu chaty. Popraskalo vodovodní potrubí,  rozvody tepla,  voda zaplavila část budovy a  zmrzla. Rampouchy visely z rozvodů elektrického proudu. Okna netěsnila, plynové kotle dožívají a jsou energeticky náročné.

Po odkrytí dřevěných obvodových stěn v roce 2018 se ukázalo, že isolace ze skelné vaty použitá při rekonstrukci chaty na přelomu století,   místy chybí úplně a místy z ní zbyly malé chuchvalce neforemné hmoty.  Kromě toho se v roce 2019  při prohlídce střechy ukázalo, že střešní šindelovou krytinu je třeba po cca 20 letech vyměnit.  

     Není v silách KČT všechny nezbytné stavební práce zafinancovat z vlastních prostředků. Ty, které jsme pro chatu našetřili z nájemného v uplynulých letech, nám stačily  jen na prvořadou  opravu střechy spočívající ve výměně šindelové krytiny, výměnu izolačních skel v oknech v přízemí chaty a zateplení 2 vícelůžkových pokojů.  Chceme ještě vyměnit  dnes již nevyhovující plynové kotle, za nové, energeticky úspornější, dokončit zateplení všech pokojů,  provést nátěr betonové části věže rozhledny, okenních rámů a střešních  šindelů. To vše bychom chtěli zvládnout do 28. září t.r.,  abychom si mohli s veřejností připomenout 100 let od otevření chaty 29. a 30. září 1923!

Proto  se KČT Náchod rozhodl pokračovat  ve veřejné sbírce. 

 Vážení spoluobčané, milí turisté,  dovolujeme si Vás požádat o finanční podporu a věříme, že tak jako v minulém století vynášeli naši předci na Dobrošov třeba i jen jednotlivé cihly, aby mohla být turistická chata postavena,  nezůstaneme  pozadu a chatu se nám společným úsilím podaří udržet v provozuschopném stavu i dalším generacím. Vnímáme to jako naší povinnost. Děkujeme Vám všem, kteří nám  k úspěšnému provedení záměru pomůžete jakoukoliv   finanční částkou.  Přispět můžete na transparentní účet u ČSOB č. 285648352/0300.  

Ing. Jaroslav Rohulán

předseda KČT Náchod