Jiráskova chata KČT na Dobrošově

KČT Náchod

Kontakt na nájemce Jiráskovy chaty na Dobrošově – provozní stránky chaty:  https://www.jiraskovachata.cz/

Popřejme paní Vodičkové, nové nájemkyni Jiráskovy chaty na Dobrošově, aby si  nastávající lednovou dovolenou v době do 26.1. 2023 užila a načerpala hodně sil.  Chata bude opět otevřena v pátek 27. ledna.  JR

Vyhlášení veřejné sbírky na  stavební úpravy Jiráskovy chaty  2023na Dobrošově.

V roce 2023 bude Jiráskově chatě 100 let a Spolek KČT Náchod oslaví 130 let své existence. Máme před sebou ještě 4 roky na to, abychom se pozitivně vyrovnali s nedostatky, které dnes Jiráskovu chatu velmi tíží.

Mrazy ve 2.polovině března 2018 se neblaze zapsaly do technického stavu chaty. Popraskalo vodovodní potrubí,  rozvody tepla,  voda zaplavila část budovy a  zmrzla. Rampouchy visely z rozvodů elektrického proudu.

Po odkrytí dřevěných obvodových stěn se ukázalo, že isolace ze skelné vaty použitá při rekonstrukci chaty na přelomu století,   místy chybí úplně a místy z ní zbyly malé chuchvalce neforemné hmoty. A poslední velký problém – dešťová voda při silnějších srážkách a větru  zatéká přes netěsnící okna do restaurace, klubovny a zeleného salonku.  Udržet chatu v provozu znamená provést stavební úpravy v celé budově a přitom  v 1. a 2. nadzemním podlaží  vytvořit podmínky k nabídce respektující současné požadavky lidí na ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích s příslušným sociálním zařízením  přímo na pokoji. Kromě toho se v roce 2019  při prohlídce střechy ukázalo, že střešní šindelovou krytinu je třeba po cca 20 letech vyměnit.  

     Není v silách KČT všechny nezbytné stavební práce zafinancovat z vlastních prostředků. Ty, které jsme pro chatu našetřili z nájemného v uplynulých 10 letech, nám budou stačit s příspěvkem státu jen na prvořadou  opravu střechy spočívající ve výměně šindelové krytiny.  Proto  se KČT Náchod rozhodl pro vypsání veřejné sbírky.

    Dalším důvodem pro vypsání sbírky  je skutečnost, že úprava bezprostředního okolí  chaty nebyla ve dvacátém století našimi předky  provedena tak, jak navrhoval projekt arch. Dušana Jurkoviče. V roce 2023 bude chatě 100 let. Chtěli bychom veřejnosti připomenout toto kulaté výročí kompletní rekonstrukcí a dokončením celé stavby, tj. i úpravou okolí chaty v podobě, kterou by Dušan Jurkovič jistě přijal.

A protože stavba  D. Jurkoviče je  jednou z perel architektury na Náchodsku a Novoměstsku, je naší představou připomenout návštěvníkům Kladského pomezí stavby významného československého architekta naučnou stezkou s 5 zastaveními začínající v Novém Městě nad Metují a končící právě u Jiráskovy chaty na Dobrošově.

 

Vážení spoluobčané, milí turisté,  dovolujeme si Vás požádat o finanční podporu  tohoto záměru  a věříme, že tak jako v minulém století vynášeli naši předci na Dobrošov třeba i jen jednotlivé cihly, aby mohla být turistická chata postavena,  nezůstaneme  pozadu a chatu se nám společným úsilím podaří udržet v provozuschopném stavu i dalším generacím. Vnímáme to jako naší povinnost. Děkujeme Vám všem, kteří nám  k úspěšnému provedení záměru pomůžete jakoukoliv   finanční částkou.  Přispět můžete na transparentní účet u ČSOB č. 285648352/0300.  

Ing. Jaroslav Rohulán

místopředseda KČT Náchod