Hospodaření Spolku KČT Náchod

KČT Náchod

Zprávy o činnosti za předcházející roky:

Zpráva o činnosti za rok 2017

3 – Zpráva o činnosti za rok 2018

 

Rozkliknutím odkazů níže získáte informace o hospodaření Spolku KČT Náchod v letech 2017 a 2018:

Výkaz 2018 Rozvaha 2018 Výkaz 2017 Rozvaha 2017